Privacybeleid

Verwerking persoonsgegevens

  1. De door de Koper opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden.
  2. Verkoper zal alle mogelijke maatregelen nemen om de data die bij het tot stand komen van de Overeenkomst via elektronische kanalen worden verzonden zo goed mogelijk te beveiligen.
  3. De persoonsgegevens worden door de Verkoper enkel verwerkt in de mate dat en zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. De Koper kan de Verkoper altijd contacteren voor de uitoefening van de volgende rechten: een verzoek om toegang of rectificatie van persoonsgegevens; een verzoek om wissing van persoonsgegevens; een verzoek om beperking van de verwerking van persoonsgegevens; een bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens; een verzoek tot overdracht van persoonsgegevens; een klacht als de Koper van mening is dat de Verkoper niet gehandeld heeft in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Koper deze klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermings-autoriteit. 

 

Via deze privacy policy van Mijn Zus En Ik houden we u op de hoogte van welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we dit doen en welk effect dit voor u heeft. 

Dit privacybeleid is van toepassing op voor iedereen die de website www.mijnzusenik.be gebruikt. Mijn Zus En Ik respecteert de privacy van alle gebruikers en we dragen er zorg voor dat uw persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Doeleinden
Uw gegevens worden enkel gebruikt door Mijn Zus En Ik voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.

Aanpassingen
Dit privacybeleid is afgestemd op de website van Mijn Zus En Ik en het gebruik ervan. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van de website kunnen leiden tot wijzigingen in dit document. We raden het dan ook aan deze regelmatig te lezen.

Communicatie
Wanneer u met Mijn Zus En Ik communiceert, is het mogelijk dat we de berichten bewaren. Voor verzendingen of voor u bij te staan in bepaalde keuzes zijn uw persoonlijke gegevens nodig. Deze gegevens slaat Mijn Zus En Ik op maar worden vertrouwelijk behandeld.